Algemene voorwaarden

Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u een product bestelt op deze website. Door één van de producten op onze website te bestellen, verklaart u zich akkoord met onderstaande bepalingen en voorwaarden.


 1. Algemeen
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, en overeenkomsten tussen de Klant en "Doopsuiker Pinokkio-Aartrijke" en op alle handelingen ter uitvoering daarvan. Iedereen kan kennis nemen van deze voorwaarden op de website www.Pinokkio-Aartrijke.be. "Pinokkio Aartrijke" heeft ten allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website www.Pinokkio-Aartrijke.be te wijzigen. www.Pinokkio-Aartrijke.be is eigendom van Doopsuiker Pinokkio, Tania Marreel, Brugsestraat 37, 8211 Aartrijke België. HRA 0870.616.372 en BTW BE 682.235.741.

  Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

 3. Overeenkomst tussen u en "Doopsuiker Pinokkio"
 4. Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de Klant deze voorwaarden.

  De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door "Doopsuiker Pinokkio" en bevestiging van deze aanvaarding via e-mail. De bestelling zal slechts worden uitgevoerd wanneer de betaling van uw bestelling is geregistreerd op onze rekening (Belfius nr: BE49 7765 9453 9571). Voor zover toegestaan door de wet, bent u, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze Overeenkomst niet te betwisten. Indien "Doopsuiker Pinokkio" de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de Koper zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. "Doopsuiker Pinokkio" kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij grote bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, e.a.

 5. Producten, prijzen en tarieven
 6. Alle producten die door "Doopsuiker Pinokkio" aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de eventueel vermelde periode. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendkosten. "Doopsuiker Pinokkio" kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Wij bieden onze producten aan op onze website, in onze catalogi en folders tot uitputting van voorraad. "Doopsuiker Pinokkio" doet de nodige inspanningen opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is bij de groothandel of fabrikant. In dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u eventueel beslissen uw bestelling te annuleren. "Doopsuiker Pinokkio" kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

 7. Betaling en betaalwijze
 8. De Koper is ertoe gehouden het nettobedrag te betalen zoals vermeld op de bestelbon . Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde goederen en eventuele verzendkosten, en zijn inclusief BTW. Betaling kan via overschrijving op onze rekening Belfius nr: BE49 7765 9453 9571). Betaling kan enkel in euro.

 9. Levering en leveringstermijnen
 10. Men kan de keuze maken. Of men komt de goederen zelf ophalen in onze zaak of onze producten worden geleverd via een Kiala afhaalpunt (is de goedkoopste manier) of ze worden geleverd door "Doopsuiker Pinokkio" zelf.
  De verzendkosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld op uw bestelbon.
  Voor België is dat 7.00 €, Nederland 16.40 €, bestelling vanaf 100 € worden GRATIS verzonden.
  Het risico van beschadiging, verlies of diefstal valt ten laste van "Doopsuiker Pinokkio" tot op het ogenblik van levering van de goederen aan de Klant. Op dat ogenblik gaat het risico over op de Klant.
  De leveringstermijn bedraagt maximaal normaal een 3-tal dagen (indien alle op voorraad). Indien niet voldoende voorraad mag je rekenen op 14 dagen
  De levertermijn wordt na uw bevestiging van de bestelling en nog voor de betaling meegedeeld.
  In geen enkel geval heeft de Klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van leveringstermijn.

 11. Annuleren van de transactie
 12. Niet alle klanten hebben ervaring met "online winkelen". Daarom hebben de klanten als bijkomende garantie de mogelijkheid om bestellingen te annuleren door het sturen van een e-mail met de vraag tot annulatie. Na aanvaarding van uw vraag stuurt "Doopsuiker Pinokkio" een annulatiebevestiging en stort de bedragen die reeds betaald zijn terug. Om mogelijke misbruiken te vermijden zullen terugstortingen enkel gebeuren op de rekening vanwaar de betaling afkomstig was.

 13. Terugneming en terugbetaling
 14. Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de Klant voldoen (breuk, beschadiging, verkeerde producten, ...), kan de Klant de goederen in de ongeopende en originele verpakking binnen 7 werkdagen na ontvangst terugsturen of binnenbrengen in de winkel en dit mits overhandiging van uw bestelbon en de leveringsnota van de verzendingsdienst.

  Indien u een product wenst terug te sturen of terug te brengen, kan u dit doen binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen, uitgezonderd de verzendkosten, zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen. U zal de verzendingskosten betalen om het product terug te sturen. Gepersonaliseerde producten vallen echter niet onder deze regeling.


  Indien u verdere vragen en/of opmerkingen heeft in verband met deze Algemene Voorwaarden,
  aarzel niet contact op te nemen.